|
HOME / seeds / Daling voortijdige schoolverlaters

Daling voortijdige schoolverlaters

18-2-2012
Het aantal scholieren dat van school gaat zonder diploma is de afgelopen tien jaar gehalveerd. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) meldt woensdag dat er in het schooljaar 2010-211 bijna 39.000 leerlingen voortijdig de school verlieten, terwijl dat er in 2002 nog 71.000 waren.  Dat blijkt uit het tussenrapport Aanval op Schooluitval (pdf) van het Ministerie van Onderwijs.

Echter, deze afname blijft daarmee nog wel achter bij de doelstelling van het kabinet van maximaal 35.000 schoolverlaters. De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is een belangrijk punt uit het regeerakkoord, omdat het nauw samenhangt met jeugdwerkloosheid. Volgens de minister is mede door deze daling de jeugdwerkloosheid niet hard gestegen en blijft die betrekkelijk laag vergeleken met buurlanden. Zij vindt het van belang dat jongeren met diploma van school komen. 'We hebben onze jongeren hard nodig op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven en de samenleving schreeuwen om gekwalificeerde krachten, vooral in de sectoren zorg en techniek'. Vooral het mbo die voor deze sectoren krachten moeten leveren moeten een extra impuls krijgen. Het mbo kent nu  in het eerste jaar de meeste uitvallers.

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs geeft daarvoor onder meer een prestatiesubsidie aan scholen.Om het voortijdig schoolverlaten nog meer te laten krimpen zet de regering de aanpak van de afgelopen jaren voort. Voor alle maatregelen is jaarlijks 114 miljoen euro beschikbaar. In 2013 wordt dat budget verhoogd tot 150 miljoen. Het streefgetal voor 2012 blijft ongewijzigd en staat op 35.000 voortijdige schoolverlaters.Van Bijsterveldt streeft ernaar dat er in 2016 hooguit 25.000 scholieren zonder diploma van school gaan.  Ze denkt dat te halen, omdat 4000 jongeren onterecht op de lijst met uitvallers staan. Die jongeren gingen wel van school, maar volgen nu bijvoorbeeld een opleiding bij defensie of de politie, aldus de minister.


 

|
blog comments powered by Disqus
Aanbevolen
Leren door doen
1-9-2017