|
HOME / Persoonlijke Effectiviteit / Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit

De wereld om ons heen vraagt om duurzame en dus een ander type oplossingen. Een diepgaand inzicht en bewustwording over onze gangbare handelingspatronen zijn daarvoor noodzakelijk. Pas dan kunnen we werkelijk werken aan alternatief en effectiever gedrag om die duurzame en nieuwe oplossingen te bereiken. In onze trainingen werken we daar stapsgewijs naartoe.

In de training de 7 Eigenschappen van Effectief Leiderschap reiken we tools aan die zichzelf ruimschoots en wereldwijd hebben bewezen en bijdragen aan de versterking van de persoonlijke effectiviteit. Tijdens de training wordt via verschillende inspirerende en afwisselende werkvormen op actieve en confronterende wijze een vertaalslag gemaakt van huidig naar nieuw en effectiever gedrag. Dat heeft een direct en positief effect op ieders resultaten binnen de eigen werkomgeving, maar ook in relatie tot de privesituatie.

Als we blijven doen wat we steeds deden, blijven we krijgen wat we steeds kregen!

De training 7 eigenschappen van effectief leiderschap is een ontdekkingsreis door je eigen gewoonten en de gevolgen daarvan. Niet de theorie van de 7 Eigenschappen op zichzelf staan centraal, maar ieders eigen effectiviteit en de resultaten die daarmee (niet) worden bereikt.

Mensen maken organisaties. De kwaliteit en investering in mensen zal ook de effectiviteit en de resultaten van de organisaties waarin zij werken verbeteren. De focus van de training:
1. Persoonlijke groei en nieuwe inzichten verkrijgen
2. Aangewakkerde betrokkenheid en doelgerichtheid activeren
3. Duurzaam verder bouwen door concrete en hanteerbare technieken aan te reiken
4. Return on Investment

Informatie
Rizoom is officieel gecertificeerd door Franklin Covey Nederland voor het geven van de training:
7 eigenschappen van effectief leiderschap.
 
Meer weten?
Mail Hendrik-Jan Trooster