|
HOME / Rizoom / Missie

Missie

Een betere samenleving begint bij jezelf

Wij vinden dat er nog wel het een en ander aan onze maatschappij mag veranderen om die gelijke en dus eerlijke (start)kansen voor alle kinderen, jongeren en volwassenen daadwerkelijk waar te kunnen maken. Niet door enkel handelingspatronen aan te passen, maar ook door ons bewuster te worden van onze onderliggende aannames en opvattingen die ons handelen bepalen. Dat kan via organisaties die heel nauw betrokken zijn bij en grote invloed hebben op de ontwikkeling van mensen en ook via coaching en training van de professionals die direct of indirect met mensen te maken hebben in hun dagelijkse werk.

Wij geloven dat organisaties en professionals die gezond zijn ook een directe positieve invloed hebben op een gezondere leefomgeving. Zoals bij elke verandering, begint een gedragsverandering door het verkrijgen van nieuwe inzichten over het eigen denken en handelen. De meeste organisaties en professionals willen wel veranderen, maar vinden dat soms moeilijk doordat ze zich gebukt voelen gaan onder geldende regels en ingesleten gewoontes en werkwijzen.
Wij staan schouder aan schouder met die organisaties en professionals die die veranderingslag willen maken, aangaan en daardoor samen gaan bijdragen aan meer gelijke kansen voor iedereen.