|
HOME / Systemisch werken / Systemisch Werken

Systemisch Werken

Organisatieopstelling is een vorm van systemisch werken; werken met de onderstroom. De basis daarvan is met familieopstellingen gelegd door Bert Hellinger. De afgelopen jaren is dit doorontwikkeld naar organisatieopstellingen. De opvatting die erachter ligt is dat het steeds belangrijker wordt geacht dat we ‘grip’ krijgen op die zogenaamde onderstroom. We hebben het idee dat daarbinnen veel gebeurd dat belangrijk is voor het succes van functioneren van een systeem.

Tijdens een opstelling doen we aanspraak op ons onderbewuste waarbij ons lichaam en de omgeving het referentiekader vormen voor onze fenomenologische waarnemingen. Een opstelling helpt ons ook om een complex vraagstuk tot overzichtelijke proporties terug te brengen. Elke deelnemer in het opstellingenveld ervaart het geheel van de verschillende onderdelen in de opstelling vanuit de eigen positie. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden ervaren; wat goed en niet goed voelt, wat wel of niet bij elkaar hoort, wat nog opgelost moet worden en soms ook hoe.

Bij opstellingen gelden in basis 3 principes
  • Respecteer de juiste ordening. Bijvoorbeeld leeftijd en anciënniteit.
  • Alles hoort erbij, iedereen heeft recht op een plek. Bijvoorbeeld; ontslagen medewerkers en oorspronkelijke oprichter van de organisatie of samenwerkingsverband.
  • Balans tussen geven en nemen. 
Via een opstelling kom je in verbinding met diepere waarden en onderliggende krachtenvelden in het systeem. Hierdoor kunnen zich oplossingsrichtingen voor de aanvankelijke vraag of probleem openbaren. Opstellingen kunnen emoties losmaken en als confronterend ervaren worden. Dit komt doordat diepere lagen die lang niet erkend zijn of in het systeem verborgen liggen in het hier en nu zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.
Emoties en eventuele beweging van de representanten zijn een belangrijke bron van informatie tijdens de opstelling. Een opstelling kan in een tijdsbestek van 1 tot 2 uur tot een krachtige transformatie van een vraag of probleem leiden.

Meer weten?
Mail Hendrik-Jan Trooster