|
HOME / seeds / Organisatieopstelling Social Work

Organisatieopstelling Social Work

20-11-2018
Op dinsdag 20 november a.s. van 13.00-17.00 uur begeleid ik, Hendrik-Jan Trooster, een organisatieopstelling voor alle medewerkers van SPH, MWD en CMV die het gezamenlijke proces naar Social Work eens van een geheel andere kant willen beleven. We doen dat in De Burght in Amsterdam en je kunt je opgeven via het linkje in de mail. Doe dat uiterlijk 13 november a.s.

(Als je wel serieus geinteresseerd bent maar je kunt niet op de aangeven dag/tijdstip, geef je dan wel op met die aantekening. Bij voldoende animo gaan we een alternatief bedenken.)Aanleiding

Tijdens een eerste oriëntatie sessie Deep Democracy, waar ik enkele weken geleden aan deelnam met collega’s van de drie opleidingen, bleek dat veel van de aanwezigen een sterke behoefte hebben om het onzichtbare proces, de onderstroom, meer zichtbaar te maken. Dat lukte tot op zekere hoogte. Tijdens een laatste rondje ‘stap in de kring’, heb ik aan de groep aangeboden een organisatieopstelling met ze te doen. Gratis een dagdeel. Ik heb daar een opleiding voor gevolgd en praktiseer dat regelmatig bij allerlei type organisaties in het land. Het is een hele krachtige manier van werken met de onderstroom die leidt tot diepgaande inzichten en vaak ook bewegingen in de onderstroom. Dit wordt ook wel systemisch werk of lichaamswerk genoemd.


De onderstroom van Social Work

Er is veel in beweging rond de vervlechting van onze drie opleidingen SPH, MWD en CMV tot een opleiding Social Work. Dit is een proces dat zich op veel verschillende niveaus afspeelt. Bijvoorbeeld op organisatie, afdeling, team en individueel niveau, op structuur en cultuur niveau en op cognitief en emotioneel niveau. Samen een ingewikkelde brei van zaken die allemaal en tegelijkertijd spelen en van belang zijn. Ook kun je naar dit hele proces kijken als het geheel dat zich boven de waterspiegel afspeelt, het zichtbare, en dat wat zich daaronder afspeelt, het onzichtbare. 
Dit laatste is natuurlijk lastig om grip op te krijgen, ook al weten we dat er op dat niveau van alles afspeelt dat van belang is voor het welslagen van de hele operatie. 


De organisatieopstelling en hoe het werkt

Het proces van de opstelling begint met het stellen van een dringende vraag. Als inbrenger hoef je niets meer te doen dan het probleem te schetsen, waar jij, en misschien ook anderen in jouw omgeving momenteel last van hebben. Samen met de opsteller (begeleider) wordt de vraag of het probleem onderzocht en verhelderd waardoor er een verbinding ontstaat met de vraag vanuit een systemisch perspectief. De opstelling is mentaal dan eigenlijk al begonnen. Als alle aanwezigen voldoende verbinding hebben kunnen maken met de vraag of het probleem start de opstelling fysiek. Dit gebeurt door het opstellen van kernspelers en kernactoren binnen het vraagstuk in de ruimte. Dit wordt gedaan doordat de inbrenger van de vraag deelnemers aan de opstelling verzoekt om als representant een plek in de ruimte in te nemen voor de betreffende kernspeler of actor. Dit is allemaal een samenspel tussen inbrenger en opsteller, de begeleider van het opstellingsritueel. De representanten zijn in principe stil en kunnen -als dat door de opsteller gevraagd wordt- een essentie van dat moment uiten.
Als representant heb je geen ervaring nodig. Het is wel belangrijk dat je je als representant openstelt voor wat er zich voordoet. Een opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het geschetste systeem voordoen. De opsteller kijkt en voelt vooral waar in het onderliggende systeem (de opstelling) de balans is verstoord. Dan gaat hij intuïtief en spelenderwijs op zoek naar beelden die een positieve uitwerking hebben op het systeem als geheel. Het beeld van de opstelling van representanten geeft aanwijzingen waar iets nodig is waarop interventies worden gedaan door de opsteller. Representanten mogen zich ten alle tijden verplaatsen op basis van wat ze voelen en ervaren in het veld van de opstelling. Dat gebeurt bijvoorbeeld als nieuwe representanten of actoren worden toegevoegd. Als er geen beweging meer in de opstelling plaatsvindt, is dit het eindbeeld en wordt de opstelling afgerond door de opsteller en worden alle representanten bedankt en uit hun tijdelijke rol ontheven. Representanten worden door de begeleider de gelegenheid geboden om een essentiële feedback te geven aan de inbrenger als die daar behoefte aan heeft. Een essentiële feedback beperkt zich vaak tot één woord dat zoveel mogelijk de essentie bevat van het eindmoment van de representant. Dat kan bijvoorbeeld een diepere waarneming zijn van een beeld, gevoel of emotie.

Tijdens een opstelling doen we aanspraak op ons onderbewuste waarbij ons lichaam en de omgeving het referentiekader vormen voor onze fenomenologische waarnemingen. Een opstelling helpt ons ook om een complex vraagstuk tot overzichtelijke proporties terug te brengen. Elke deelnemer in het opstellingenveld ervaart het geheel van de verschillende onderdelen in de opstelling vanuit de eigen positie. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden ervaren; wat goed en niet goed voelt, wat wel of niet bij elkaar hoort, wat nog opgelost moet worden en soms ook hoe.  
|
blog comments powered by Disqus
Training&Advies

Systemisch Werken

Organisatieopstelling is een vorm van systemisch werken; werken met de onderstroom. Het wordt steeds belangrijker geacht dat we ‘grip’ krijgen op die zogenaamde onderstroom. We hebben het idee dat daarbinnen veel gebeurd dat belangrijk is voor het succes van functioneren van een systeem.
Lees meer...
Aanbevolen