|
HOME / Rizoom / To get there. Together.

To get there. Together.

 
Om diepgaande veranderingen in ons gedrag teweeg te brengen is het belangrijk zaken bij de wortel aan te pakken. Wortels zitten over het algemeen onder de grond en zijn dus niet zichtbaar. Zo ook de meeste van onze onderliggende gedragspatronen en gewoonten. Vaak onbewust aanwezig en ze kunnen ons soms ongemerkt aardig in de weg zitten. Tegelijkertijd hebben we onze wortels hard nodig om stevig te blijven staan en vormen ze ons fundament. Daarom is het ook zo moeilijk om op het niveau van onze wortels iets te veranderen, ook al willen we dat soms nog zo graag. Wij gaan dit graag met u aan omdat wij geloven dat het de moeite waard is. Veranderingen op het niveau van onze wortels zijn duurzaam en leveren ons een vernieuwde kijk op zaken op waaruit logischerwijs een nieuw type handelen voortvloeit. Stel je de kracht voor van een bos met dat soort bomen en wortels. Een ongekend synergetisch potentieel, opgebouwd uit een enorm in elkaar grijpend fijnmazig wortelsysteem.
   
                                             Rizoom /  To get there.together

Hoe verbeter ik mijn persoonlijke effectiviteit?
We zijn wat we dagelijks doen. Iedereen kent wel situaties waarin je voor je gevoel weinig of geen keus hebt. Door ingesleten gewoontepatronen in denken en handelen kan ons werk louter als een verzameling routinehandelingen worden ervaren. Er blijven daardoor kansen onbenut doordat mensen en de organisaties waar zij werken niet hun volledige potentieel meer weten te benutten.
Onze trainingen zijn gericht op bewustwording van individuele handelingspatronen, het maximaal leren benutten van het eigen potentieel en daardoor werken aan je persoonlijke effectiviteit.  
Op die manier herwaarderen we de verbindingen tussen organisaties in relatie tot hun medewerkers, klanten en andere relaties. Hiervoor maken wij regelmatig gebruik van het beproefde model van Stephen Covey: The 7 Habits off Highly Effective People.

Systeembenadering
Problemen signaleren kan iedereen. Duurzame en effectieve oplossingen daarvoor bedenken is een stuk lastiger en vraagt om een unieke visie en aanpak. Veelal ligt de oplossing al besloten in het systeem van  en rondom een organisatie. Via een scherpe analyse, met frisse blik en onconventioneel denken en handelen werken we samen met de organisaties naar de oplossing en de aanpak. Rizoom richt zich daarom niet alleen op de oorzaak van een probleem, maar vooral ook op het systeem waarin het probleem ontstaan is. Daarbij signaleren we nieuwe kansen en boren we onvermeende talenten binnen organisaties aan.

Communicatie
Om ons effectief met de wereld om ons heen te verhouden is de manier waarop we ons gedragen en dus communiceren essentieel. Communicatie is een dynamisch proces tussen zender en ontvanger en kent in deze tijd een grote waaier aan verschijningsvormen. Daarbij heeft de snelle opkomst en al niet meer weg te denken social media een nieuwe dimensie aan die communicatiewaaier toegevoegd. Het leren omgaan en verbinden van deze nieuwe digitale uitingsvormen met onze traditionele manieren van communiceren wordt een steeds belangrijker factor voor toekomstig succes en biedt daarom nieuwe kansen.